top of page
17937592585499595.jpg

Colors of Africa

Welcome to Colors of Africa!

Welkom bij Colors of Africa!

 

OPEN:

Sunday/Zondag: 10.30-18.00

Saturday/Zaterdag: 10.30-18.00

Monday/Maandag: 10.30-17.00

Tuesday/Dinsdag: 10.30-17.00

Thursday/Donderdag: 10.30-17.00

Wednesday/Woensdag: 10.30-12.00

Wednesday/Woensdag: 13.30-18.00

 

GESLOTEN/CLOSED:

Friday/Vrijdag

 

Colors of Africa is an original African style shop in Sluis, Zeeland.

Colors of Africa is een winkel in Sluis, Zeeland met originele Afrikaanse spulletjes

 

We are proud to offer products made in Africa: jewelry, accessories, art objects and colorful tissues.

We zijn trots op ons aanbod van juwelen, accessoires, beeldjes en kleurrijke stoffen.

 

We select everything in person and buy it directly from the local producers in Africa.

We selecteren alles persoonlijk en kopen alleen rechtstreeks van lokale producenten in Afrika.

 

Every article in our shop has it's own story deep into our African roots.

Ieder item in onze winkel heeft zijn eigen verhaal, diep geworteld in Afrikaanse roots.

 

Do you want to have a taste of the real Africa and add some of its colors, flavor, tradition and mistery to your life? Come by and have a look.

Wil je eens proeven van het echte Afrika en wat van haar kleuren, smaak, traditie en mysterie toevoegen aan je leven? Kom dan graag langs en neem een kijkje.

 

You are always welcome and you if you can make time, our articles will tell you their story, while you sip at the Kenian coffee or the Rooibos tea that we will offer you.

Je bent altijd welkom en als je er tijd voor maakt, zullen onze artikelen je hun verhaal vertellen terwijl je van je Keniaanse koffie of je Rooibos thee nipt.

 

We look forward to see you! 

We kijken er alvast naar uit je te ontmoeten!

 

Lini Imade

Owner of Colors of Africa

Smeestraat 4

NL 4524 CN Sluis

 

 

 

 

 

 

bottom of page